เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเครื่องยนต์

งานเครื่องยนต์ หมายถึง การปฏิบัติงานทางช่างที่ต้องใช้ทักษะในการใช้เครื่องมือ เพื่อปฏิบัติการต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์ เช่น การซ่อมแซม การดูแลรักษาปรับปรุงเครื่องยนต์ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้เป็นอย่างดี งานเครื่องยนต์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนี้

•  งานเครื่องยนต์มีความสำคัญในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องผ่อนแรงแลเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น รถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน เครื่องตัดหญ้า เครื่องผสมคอนกรีต เป็นต้น

•  งานเครื่องยนต์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางช่างให้มีความรู้ ความสามารถสูงขึ้นในช่างสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรเครื่องยนต์ วิศวกรโรงงาน เป็นต้น

เครื่องมืองานเครื่องยนต์

              เครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์มีทั้งประเภทที่สามารถใช้ร่วมกับงานช่าง อื่น ๆ ได้ และเครื่องมือประเภทใช้สำหรับงานรถยนต์โดยเฉพาะ เครื่องมืองานรถยนต์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

ประแจ มีหลายแบบให้เลือกใช้ ทั้งประแจแบบปากตายที่ไม่สามารถเปลี่ยนขนาดของประแจได้ จนถึงประแจกระบอกที่สามารถเปลี่ยนขนาดของประแจได้ ขนาดของประแจจะแสดงอยู่บริเวณหัวของประแจนั้น ๆ ตัวอย่างของประแจที่ใช้ในงานรถยนต์ ได้แก่

•  ประแจปากตาย เป็นประแจปลายเปิดทั้งสองด้าน จึงไม่ควรหมุนเกลียวหรือแป้นที่ตึงเกินไป เพราะประแจจะลื่นไถลออกจากชิ้นงานได้ง่าย แต่ละด้านของประแจจะมีขนาดต่างกัน

•  ประแจแหวน เป็นประแจปลายปิดทั้งสองด้าน มีลักษณะเหมือนวงแหวน ปากประแจทำมุมกับด้าม 15 องศา เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

ประแจกระบอก คล้ายประแจแหวนแต่สามารถถอดจากด้ามต่อได้ สลักเกลียวมี ความลึกสำหรับใช้กับชิ้นงานที่มีความลึก

ด้ามต่อก๊อกแก๊ก ภายในมีกลไกช่วยให้สามารถขันหรือหมุนเกลียวได้ทางใดทางหนึ่งและหมุนฟรีได้ในทิศทางตรงข้าม เหมาะสำหรับทำงานในพื้นที่แคบ

ประแจเลื่อน

ประแจแอล (Alen or Hollow set-screw Wrench)ประแจที่ใช้สำหรับสลกเกลียวที่ทำเป็นหัวกลมส่วนกลาง ทำเป็นรูหกเหลี่ยม  ซึ่งใช้สำหรับงานที่เป็นพิเศษ เช่น สลักเกลียวปรับชิ้นงาน (set-screw) สลักเกลียวยึดเพลาฯลฯประแจแอลจะผลิตจากเหล็กกล้าตี ขึ้นรูปหกเหลี่ยมและชุบแข็ง ทำเป็นรูป L ขนาดปลายทั้งสองด้านเท่ากันและขนาดมาตรฐานเท่ากับรูที่หัวสลักสัมพันธ์กับ แรงบิดที่ทำต่อเกลียวดังนั้น ข้อที่ต้องระวังในการใช้ประแจแอลคือความพอดีของแรงที่ใช้ในการ ขัน-คลาย เกลียวต้องไม่ทำให้เกลียวเสียหายด้วย

คีมล็อค

ประแจกากบาท

ประแจกากบาท

แม่แรง ใช้สำหรับยกรถยนต์เมื่อต้องการถอดเปลี่ยนยาง มีหลายขนาดหลายแบบ เช่น แม่แรงที่ใช้แรงคนในการหมุน แม่แรงที่ใช้แรงลมเพื่อให้เกิดแรงดัน และแม่แรงไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้า การใช้แม่แรงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่ต่อกับคันยกแข็งแรง ไม่หักง่าย และแม่แรงตั้งอยู่ในพื้นที่มั่นคง ไม่ขรุขระ หรือทรุดตัว

ไขควง มีลักษณะเหมือนไขควงที่ใช้กับงานช่างอื่น ๆ แต่ไขควงสำหรับงานช่างรถยนต์จะมีขนาดยาวกว่า เพื่อให้สามารถใช้งานในซอกหรือมุมที่มีพื้นที่แคบได้

คีมปากขยาย  ใช้เพื่อจับหรือยึดวัตถุที่มีขนาดเล็กไม่สามารถจับยึดได้ถนัดด้วยมือคน นอกจากนี้ยังใช้กับงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ารถยนต์ด้วย

ค้อนหัวกลม

ประแจไฟฟ้าและประแจลม ทำหน้าที่เหมือนประแจทั่วไปแต่มี มอเตอร์ไฟฟ้าที่ควบคุมจากด้ามถือ ส่วนหัวสามารถเปลี่ยนขนาดประแจได้ ใช้เพื่อผ่อนแรง เพิ่มความสะดวก และงานที่ต้องใช้แรงในการดึงสูง เช่น ล้อรถยนต์

ฟิลเลอร์เกจ คือ เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดช่องว่าง (clearance) ต่างๆ เช่น ระยะเขี้ยวหัวเทียนการโก่งของฝาสูบ ช่องว่างของก้านลิ้น

ที่เป่าลม ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากล้างด้วยน้ำมัน นอกจากนี้ยังใช้ทำความสะอาดไส้กรองรถยนต์ด้วย

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ชนิดระบบน้ำเย็น เหมาะกับงานฉีดล้างทำความสะอาดทั่วไป

 

สรุป

งานเครื่องยนต์เป็นงานช่างที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าด้านเครื่อง ยนต์กลไก ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ เช่นการใช้ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องช่วยผ่อนแรง และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต และการทำงาน ดังนั้นการศึกษากระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงระบบการทำงานส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ที่ควรรู้จักในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้งาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการดูแลเครื่องยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอีกด้วย

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ที่มา : http://www.vcharkarn.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s