แบบวิเคราะห์โครงงาน

 

  1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมวิเคราะห์ลักษณะงาน เพื่อคิดหัวข้อทำโครงงานโดยอาศัยประสบการณ์และความรู้เดิมของนักเรียน  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน แล้วทำแบบทดสอบก่อนเรียน  
  2. นักเรียนภายในกลุ่ม นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ วิเคราะห์สรุปผลและร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน   เพื่อการกำหนดทางเลือกหัวข้อโครงงานของกลุ่มโดยสรุปบันทึกลงในใบงานที่ 2.2  เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกโครงงาน
  3. นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง การเขียนโครงงานจากตัวอย่างโครงงานต่าง ๆ    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนโครงงานกลุ่มละ 1 โครงงานตามที่กลุ่มตัดสินใจเลือก ในใบงานที่ 4 เรื่อง      การวางแผนทำโครงงาน    โดยร่วมออกแบบและวางแผนการจัดทำโครงงานและ  เสนอขออนุมัติโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

2.1แบบสรุปความสามารถ.doc

Download

.

2.2วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ.doc

Download

.

3.1วางแผนการปฏิบัติ.doc

Download

.

3.2วางแผนเขียนโครงงาน.doc

Download

.

3.3บันทึกการปฏิบัติโครงงาน.doc

Download

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s