ศิลปหัตถกรรม สหวิทยาเขตระยอง1    ( การงานอาชีพ ) 

ประจำปีการศึกษา 2556

https://i2.wp.com/www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2013/06/logo_sillapa63.png

ดาวโหลดเอกสาร

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขต   [ Download ]

หนังสือส่งคำสั่ง  [ Download]

วาระการประชุม  [ Download]

เกียรติบัตร -นักเรียน  [ Download]

เกียรติบัตร -คณะกรรมการตัดสิน  [ Download]

เกียรติบัตร -คณะกรรมการดำเนินงาน  [ Download]

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  [ Download]

รายการ การแข่งขัน [ Download]

แผนผัง สถานที่การแข่งขัน

หนังสือเชิญ การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน [ Download]

ใบสมัคร  การแข่งขันกิจกรรมกรรม (นักเรียน) [ Download]

.

เอกสารที่ใช้ในวันประชุมคณะกรรมการ

……..– หนังสือแจ้ง   เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน [ Download]

……..– กำหนดการแข่งขัน/ผู้ประสานงาน [ Download]

……..– รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  (แบบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม)

……..- บันทึกการประชุม

……..- รูปถ่าย การประชุม

.

การจัดสถานที่การแข่งขัน  (วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้)

……..- ป้ายติดบอก สถานที่แข่งขัน  ประเภทการแข่งขันละ  2 ป้าย

……..- ป้ายไวนิล ติดบริเวณลงทะเบียนการแข่งขัน

………- ป้ายติดโต๊ะ บอกชื่อทีมการแข่งขัน

……..- ป้าย 3 เหลี่ยม   บอกประเภทการแข่งขัน   (สำหรับวางบนโต๊ะกรรมการ)

……..- ป้ายบอกตำแหน่งที่นั่งกรรมการ

……..- ป้ายโต๊ะวางรางวัล

……..- ผ้าปูโต๊ะวางรางวัล

……..- แถบพลาสติกกั้นเขตแดน  การแข่งขัน

……..- เครื่องเสียง (สำหรับประชาสัมพันธ์)

……..- สายไฟเมนหลัก  (สำหรับการแข่งขันที่ต้องใช้ไฟฟ้า)

.

เอกสารในแฟ้มกรรมการตัดสิน/แฟ้ม

……..– เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน [ Download]

……..- เอกสารการลงเวลาปฏิบัติราชการของกรรมการตัดสินการแข่งขัน (DOC.3) [ Download]

……..- บันทึกลงเวลากรรมการตัดสิน /  +เซ็นต์ซื่่อ  [ Download]

……..– แบบฟอร์มการให้คะแนนของกรรมการ+รายงานผล   [ Download]

……..– แบบประเมินผล  การจัดงานในครั้งนี้ [ Download]

……..- ป้ายติดอก กรรมการ

……..- ริ๊บบิ้น ติดรางวัล  1 2 3

……..- เครื่องคิดเลข

……..- ภาพถ่ายบรรยากาศ  การแข่งขัน /  การทำงานของคณะกรรมการ

……..– สรุปผล  จากแบบประเมินการจัดงานครั้งนี้  [ Download]

.

เอกสารสำหรับลงทะเบียนนักเรียน / ครูผู้ฝึกสอน

…….. แบบฟอร์มลงทะเบียนนักเรียน / ครูผู้ฝึกสอน   (DOC.1) [ Download]  ... [doc] …  [pdf]

……..- ลายเซ็นต์นักเรียนเข้าแข่ง + ครูผู้ฝึกสอน   [ Download]    [ ม.ต้น] ……… [ ม.ปลาย]

……..- ลายเซ็นต์กรรมการตัดสินการแข่งขัน   [ Download]          [ ม.ต้น]……..   [ ม.ปลาย]

……..- เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ (DOC5) [ Download]

……..- ภาพถ่ายการลงทะเบียน
.

List ของเอกสารที่ต้องเข้าเล่ม  รายงานกิจกรรม ฯ

……..1. ปกรายงาน  [ Download]

……..2. คำนำ & สารบัญ   [ Download]

……..3. รายงานผลดำเนินโครงการ/กิจกรรม      + ประเมินบริหารโครงการ    [Download] 

……..4.ประเมินความสำเร็จของกิจกรรม      [ Download]

……..5.ประเมินการบริหารโครงการ         

……..6. ถอดประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียง [ Download]

……..7. ภาพประชุมกรรมการ + ……..ภาพลงทะเบียน  นักเรียน & ครูผู้ฝึก  + ……..ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

……..8.โครงการ  [ Download]

……..9. คำสั่งสหวิทยาเขต……..+คำสั่่งโรงเรียน

……..10. รายงานประชุมกรรมการ            X

……..11. ใบสมัครแข่งขันจากแต่ละโรงเรียน   ……………[ Download]

……..12. เกณฑ์การแข่งขัน

……..13. กำหนดการแข่งขัน

……..14. ลายเซ็นต์นักเรียนเข้าแข่ง + ครูผู้ฝึกสอน   [ Download]    [ ม.ต้น] ……… [ ม.ปลาย]

……..15.ลายเซ็นต์กรรมการตัดสินการแข่งขัน   [ Download]          [ ม.ต้น]……..   [ ม.ปลาย]

……..16. ผลการแข่งขัน  แต่ละกิจกรรมการแข่งขัน     [ Download]……….[ ม.ต้น]……..   [ ม.ปลาย]

……..17 ผลการแข่งขัน  รายงานสหวิทยาเขต  [ Download] 

……..18. เกียรติบัตรนักเรียน…………[ Download]

……..19. เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขัน………...[ Download]

……...20. เกียรติบัตรกรรมการดำเนินงาน………...[ Download] 

……..21. เกียรติบัตรครูฝึกซ้อมนักเรียน…………….[ Download]

……..22. ผลการแข่งขัน รางานให้วิชาการทราบ [ Download]

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s