การกำหนดรูปแบบเครื่องหมายหัวข้อและรายการ

จะช่วยให้การแสดงผลของข้อมูลในหน้าเอกสารดูเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ดูสะอาดตา  โดยการแสดงรายการให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญ จะทำให้เอกสารเป็นระเบียบสวยงาม  อ่านได้ง่าย การแสดงรูปแบบของหัวข้อเรื่องสามารถทำได้ 5 รูปแบบ คือ

1.   การแสดงรายการแบบมีลำดับ (Order List หรือ Number List)

2.   การแสดงรายการแบบไม่มีลำดับ (Unorder List หรือ Bullet List)

3.   การแสดงรายการแบบหัวข้อย่อย (Definition List)

4.   การแสดงรายการแบบไดเรกทอรี่ (Directory List)

5.   การแสดงรายการแบบเมนู (Menu List)

การแสดงรายการแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานในการจัดข้อมูลในเอกสารเป็นหลัก  ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีวิธีการใช้คำสั่ง ดังนี้

—————————————————————

                      1. คำสั่งแสดงผลรายการแบบมีลำดับ (Number/Order List)

การแสดงข้อมูลรายการแบบมีหมายเลขกำกับ (Number/Order Lists) จะใช้แท็ก <OL> และ </OL> ซึ่งย่อมาจาก Ordered List คือข้อมูลรายการแบบมีหมายเลข เรียงลำดับจากน้อยไปหามากกำกับอยู่หน้าแต่ละรายการ โดยมีแท็กที่เป็นส่วนประกอบภายในอีกทีหนึ่ง คือแท็ก <LI> ที่ใช้กำหนดหัวเรื่องหรือรายละเอียดของรายการย่อย ซึ่งเมื่อรายการย่อยเหล่านี้นำไปแสดงบนเบราเซอร์ ลำดับที่ของรายการจะถูกใส่ให้กับแต่ละรายการโดยอัตโนมัติ

<OL TYPE=n START=n2>………หัวข้อเรื่อง……..
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
</OL>

·       type= ชนิดของการแสดงผลแบบรายการ

·       I , i เป็นการแสดงผลแบบโรมัน

·       A , a เป็นการแสดงผลแบบภาษาอังกฤษ

·       1 เป็นการแสดงผลลำดับรายการปกติ (Default)

·       start= การเริ่มของค่าของการแสดงรายการ (สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นได้)

                                       ตัวอย่างที่ 1 แสดงวิธีการแสดงรายการแบบมีลำดับ (Order List หรือ Number List)

ผลลัพธ์

                                        ตัวอย่างที่ 2 การใช้คำสั่ง OL ร่วมกับคำสั่ง START

                                                                                ผลลัพธ์

                                      ตัวอย่างที่ 3 การใช้คำสั่ง OL แบบเลือก Type

                                                                                    ผลลัพธ์

—————————————————————

                            2. คำสั่งสำหรับแสดงผลรายการแบบไม่มีลำดับ (Bulleted/Unordered List)

คำสั่ง <UL> การแสดงรายการแบบไม่มีเลขลำดับ (Unorder หรือ Bullet List)  เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงรายการโดยใช้เครื่องหมายเป็นตัวแสดงนำหน้าข้อความโดยไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับก่อน-หลัง เพราะเป็นการเรียงหัวข้อแบบไม่มีตัวเลขระบุไว้ มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

<UL>………….หัวข้อเรื่อง…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
</UL>

                                        ตัวอย่างแสดงวิธีการแสดงรายการแบบไม่มีลำดับ

                                                                            ผลลัพธ์

                                        ถ้าหากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของหัวข้อเป็นแบบอื่นๆ ก็สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งเพิ่มเติม ดังนี้

<UL TPYE = n>………….หัวข้อเรื่อง…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
<LI> ข้อความ…………….
</UL>

* n หมายถึง ชนิดของเครื่องหมายมีอยู่ 3 แบบ ดังนี้
DISC   จะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมทึบ (ค่าปกติ)
CIRCLE  จะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมโปร่ง
SQUARE จะมีสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมทึบ

                                                    ตัวอย่าง

                                                    ผลลัพธ์

                                                    ตัวอย่างการใช้คำสั่ง <UL> แบบต่าง ๆ ร่วมกัน

                                                     ผลลัพธ์

—————————————————————

                            3. การแสดงผลรายการแบบหัวข้อย่อย (Definition List)

รายการย่อยแบบใช้นิยาม หรือ Definition List นี้จะคล้ายกันกับรายการย่อยแบบที่ใช้หมายเลขหรือสัญลักษณ์กำกับ ต่างกันที่ไม่สัญลักษณ์ใดๆ กำกับหน้าแต่ละรายการย่อย มีเพียงแต่รายการย่อยต่างๆ แสดงอยู่ลักษณะคล้ายกับพจนานุกรม โดยมีแท็กที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 แท็กด้วยกัน คือ <DL> และ </DL> เพื่อบอกว่ารายการย่อยมีลักษณะเป็น แบบใช้นิยาม ส่วนแท็ก <DT> นั้นใช้บอกส่วนที่เป็นเรื่องของแต่ละรายการย่อย และแท็ก <DD> ใช้บอกส่วนที่เป็นรายละเอียดในรายการย่อยนั้น

    <DL>………หัวข้อเรื่อง……..
<DT> หัวข้อ……   <DD> คำอธิบาย…..
<DT> หัวข้อ……   <DD> คำอธิบาย…..
<DT> หัวข้อ……   <DD> คำอธิบาย…..
………………………………………………
</DL>

                                                ตัวอย่างการใช้คำสั่ง DL

                                                   ผลลัพธ์

—————————————————————

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s