การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย เช่น ไฟล์เสียง เพลง, Video,  Flash  
เราสามารถใส่ไฟล์เพลง, ไฟล์ video หรือไฟล์ flash ลงไปในหน้าเว็บเพจได้ ด้วยคำสั่ง 

 

เป็นคำสั่งแสดงการทำงานของโปรแกรม plug-in โดยนำไปผนวกกับเอกสาร HTML และอาจใส่ tag <noembed> ควบคู่ไปด้วย เผื่อเว็บเบราเซอร์์รุ่นเก่าที่ยังไม่ support tag นี้.

โครงสร้างของคำสั่งการแทรกไฟล์ Multimedia

 

<noembed><img src=”url ไฟล์รูปภาพที่ให้แสดงเมื่อใช้ embed ไมได้” ></noembed>
</embed>

คำสั่งเสริม สำหรับ

– src=”url”   url ของไฟล์ที่จะให้เล่น ได้แก่ ไฟล์เสียง (เช่น .mid, .wav, .mp3) ไฟล์ vedio (เช่น .avi, wmv, mov, mpeg) และไฟล์ Flash movie ( .swf)
– width=”no”   กำหนดขนาดความกว้างของตัว player
– height=”no”  กำหนดขนาดความสูงของตัว player
– align=”top | middle | bottom | left | right”   จัดวางตำแหน่งให้กับวัตถุ ที่อยู่ข้างๆ ตัว player
– name=”ชื่อ”   ชื่ออ้างอิงของวัตถุ
– autostart=”true | false”   เมื่อโหลดเว็บเพจแล้ว ให้เล่นอัตโนมัติหรือไม่
– loop=”true | false | number”  กำหนดเป็น true เมื่อต้องการให้เล่นซ้ำไปเรื่อยๆ หรือกำหนดเป็นตัวเลข จำนวนรอบที่ต้องการให้เล่นซ้ำ่
– playcount=”no”  จำนวนรอบที่ให้เล่น (ใช้ได้เฉพาะ IE)
– hidden=”true | false”   ให้ซ่อน หรือแสดงตัว player
– volume=”0 ถึง 100″   กำหนด volume ของเสียง (ใช้ได้เฉพาะ Netscape)

                 การแทรกไฟล์เสียง

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง  เล่นไฟล์เสียง

 

<noembed><img src=”nosupport.gif” ></noembed>
</embed>

————————————————————————————————————————————————————–

 

แบบกำหนดตัวเชื่อม

<A HREF=”ชื่อไฟล์.นามสกุล”>คำอธิบาย</A>

 

เป็นการใส่เพลงโดยการกำหนดตัวเชื่อม ในช่องว่าง ๆให้ใส่ตำแหน่งไฟล์เสียง ลงไป ส่วนตรง “คำอธิบาย” ให้ใส่ข้อความที่สื่อความหมายให้รู้ว่า ตัวเชื่อมนี้ เป็นไฟล์เพลง เช่น “เพลงแสนสนุก”

ตัวอย่าง

 

<A HREF=”รักแท้ดูแลไม่ได้.mp3″> คลิกเพื่อเชื่อมไปยังเพลงนี้ </a>

————————————————————————————————————————————————————–

                    การแทรกวีดิโอ

     ใส่ไฟล์วีดิโอให้เว็บเพจ (สำหรับ Internet Explorer)

<IMG DYNSRC=”…..” SRC=”……” ALT=”……” LOOP=n START=FILEOPEN/MOUSEOVER >

เป็นรูปแบบการใส่ไฟล์วีดิโอของ Internet Explorer โดยมีลักษณะคำสั่งดังนี้

– DYNSRC=”……” ให้ใส่ชื่อไฟล์วีดิโอลงไป เช่น video.avi

– SRC=”……” ให้ใส่ไฟล์รูปภาพ ไว้ เป็นตัวแทน ไฟล์วีดิโอนั้น ๆ เมื่อบราวเซอร์ ผู้ใช้ไม่สนันสนุน

– ALT=”……” ใส่ข้อความใด ๆ ก็ได้ลงไปเพื่อ ให้ผู้ใช้ที่ ไม่สามารถดูวีดิโอ สามารถรู้ข้อมูลได้

– LOOP=n กำหนดจำนวนครั้งที่จะให้วีดิโอเล่น ใส่เป็นตัวเลขหรือ infinite ก็ได้

– START=FILEOPEN/MOUSEOVER โดย fileopen เป็นการกำหนด ให้เริ่มเล่นทันที ที่ไล์วีดีโอโหลดเสร็จ (ปกติแล้ววีดิโอจะถูกเล่น ทันทีที่ดาวน์โหลดเสร็จ ดังนั้น -STRAT=FILEOPEN จึงไม่ต้องใส่ก็ได้) mouseover เป็นการกำหนด ให้เล่นวีดิโอ เมื่อเอาเมาส์ไปวางบนวีดีโอนั้น ๆ

                                            ตัวอย่าง

 

<IMG DYNSRC=”SPORT.AVI” SRC=PICTURE.GIF ALT=”ทดสอบการใช้ไฟล์วีดีโอ(IE)” LOOP=”2″>

————————————————————————————————————————————————————–

 

                        การแทรกไฟล์ Flash 
วิธีการแทรกไฟล์เฟลชนั้นจะใช้คำสั่งแบบเดียวกับการแทรกไฟล์เสียง โดยการใช้คำสั่ง ไฟล์เฟลชส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ในลักษณะของเกมส์จะมีนามสกุลไฟล์เป็น .SWF

                                              ตัวอย่าง

<noembed><img src=”nosupport.gif” ></noembed>
</embed>

————————————————————————————————————————————————————–

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s