รายวิชา  การสร้างเวปไซต์    รหัสวิชา  ง23201

ศึกษาความหมายและพัฒนาการอินเตอร์เนต  ตลอดจนศึกษาการใช้งานอินเตอร์เนต  เช่น  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   Blog  การโอนย้ายข้อมูล  การสืบค้นและใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล  (Search  Engine)  และ การสนทนาบนเครือข่ายและตระหนักพร้อมทั้งเห็นความสำคัญของการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีจริยธรรมและสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างเวปไซต์ที่นำเสนอข้อมูลในหัวข้อที่สนใจได้

ผลการเรียนรู้

1.สามารถอธิบายความหมายของอินเตอร์เนต  และส่วนประกอบของ  เวิลด์ไวด์เว็บได้

2. รู้จักโปรแกรม  ช่วยสร้างเว็บไซต์

3. สามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรมช่วยสร้างเวปไซต์ได้อย่างเหมาะสม

4. สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลในหัวข้อที่สนใจได้

รวมผลการเรียนรู้  4  ข้อ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s