คำอธิบายรายวิชา ง  32240   รายวิชา งานอาชีพ 5    (สาระเพิ่มเติม)

จำนวน  40 ชั่วโมง     จำนวน  1 หน่วยกิต

……..ศึกษาความหมายของงานอาชีพงานช่าง อาชีพในท้องถิ่นและอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน วิธีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการพัฒนาตนเองสู่งานอาชีพ  วิธีการวิเคราะห์ตนเองในการเลือกอาชีพที่สนใจ คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
……..กระบวนการทำงานกลุ่ม วิธีการทำงานเป็นกลุ่มการวิเคราะห์ตนเอง การสำรวจงานอาชีพงานช่าง  วิธีการดำเนินโครงงานอาชีพงานช่างโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  วิธีการทำงานโดยการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน  ความหมายของฉลากสินค้าและวิธีการออกแบบสลากสินค้า  วิธีการเขียนรายงานโครงงานนำเสนอผลงานในรูปแบบการรายงานพร้อมสื่อคอมพิวเตอร์  การรายงานประกอบแผงโครงงาน  การจัดนิทรรศการ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s